Podstawa prawna

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Regulamin Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa  Drogowego w Lublinie, wprowadzony uchwałą nr 1/2014 WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w Lublinie z dnia 27 lutego  2014r. w sprawie regulaminu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  ->zobacz tekst

Uchwały WRBRD w Lublinie

 Uchwała Nr 4/2014 WRBRD w Lublinie z dnia 25.11.2014 r.

Uchwały Prezydium WRBRD w Lublinie

Uchwała nr 1/2015 Prezydium WR BRD

Uchwała nr 2/2015 Prezydium WR BRD