Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2015-03-17

Z pierwszego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się w WORD w Lublinie w dniu 3 marca 2015r.

W dniu 3 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, Pan Sławomir Sosnowski,  Marszałek Województwa Lubelskiego  i Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD w Lublinie.   W porządku obrad znalazły się tematy takie jak:

 

  1.  Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie lubelskim za rok 2014, zaprezentowane przez Pana Roberta Koźlaka, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie,
  2.  Dokonanie sprawozdania  z realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  przez  lubelskie WORD-y,
  3.  Zatwierdzenie  harmonogramu działań  oraz planu wydatków WORD-ów województwa lubelskiego na rok 2015  (Uchwała Nr 1/2015),
  4.  Przyjęcie Planu Realizacyjnego działań  w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego  na rok 2015 (Uchwała Nr 2/2015).

Protokół nr 1/2015

Uchwała nr 1/2015

Uchwała nr 2/2015