Porozumienie w sprawie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

2015-10-29

W dniu 11 września 2015r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy:

Oraz

w sprawie określenia wzajemnych praw i obowiązków związanych z realizacją programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa lubelskiego, przyjętych przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Drogowego.

Strony zobowiązały się do wspólnego działania poprzez:

Kamizelki odblaskowe (ponad 6.000 sztuk), zakupione ze środków WORD Chełm, WORD Lublin i WORD Zamość, przeznaczonych na  działania w zakresie programów BRD województwa lubelskiego zostaną przekazane uczestnikom konkursów i pogadanek, które będą odbywały się podczas gminnych, powiatowych lub wojewódzkich uroczystościach na terenie województwa lubelskiego.