Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie

2015-07-02

W dniu 17 czerwca 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.

Ww. posiedzenie poświęcone było:

  1. Przedstawieniu otrzymanych z WORD-ów w Lublinie, Chełmie i Zamościu korekt Harmonogramów działań oraz planów wydatków przeznaczonych na poprawę BRD w 2015 roku  oraz zatwierdzenie przez Prezydium ww. zmian
    Uchwała Prezydium WRBRD w Lublinie Nr 1/2015 z dnia 17 czerwca 2015r.

  2.  Przedstawienie pisma Pana Kuratora Oświaty w Lublinie dotyczącego rozważenia zasadności działania i ew. rozwiązania Komisji ds. Edukacji, powołanej Uchwałą Nr 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
    Uchwała Prezydium WRBRD w Lublinie Nr 2/2015 z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie rozwiązania Komisji problemowej

  3. Omówienie spraw bieżących związanych z działaniami Wojewódzkiej Rady, w tym m. in.  sposobu wydatkowania środków zatwierdzonych Uchwałą Nr 1/2015 z dnia 17 czerwca 2015r. na działania WR BRD w Lublinie.
    - Protokół z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie w dniu 17 czerwca 2015 roku