Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2016-09-21

15 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.

W porządku obrad znalazło się przedstawienie i zatwierdzenie zadań (projektów) z  zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych w 2016 roku przez Województwo Lubelskie w ramach wydzielonych środków finansowych lubelskich word-ów, zgodnie z Uchwałą Nr 1/PR/2016 roku z 23 czerwca 2016r. Zatwierdzone zostały wydatki w kwocie 400.000 z na zadanie pn. „Aktywne przejścia dla pieszych – zwiększenie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” – dostawa i instalacja 12 sztuk aktywnych przejść na drogach wojewódzkich (wykaz i lokalizacja – Załącznik Nr 1)

Uchwała Nr 2/PR/2016 Prezydium WRBRD w Lublinie z dnia 15 września 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Protokół z posiedzenia Prezydium WRBRD