Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2016-10-05

4 października 2016 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził  Przewodniczący, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Prezydium kontynuowało dyskusję na temat zatwierdzenia wydatku WORD Lublin na realizację projektu przedstawionego we wniosku w sprawie działania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2016 roku w ramach wydzielonych środków finansowych WORD Lublin. Prezydium zatwierdziło wydatkowanie 280.000 zł na przeprowadzenie zajęć z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla kierowców Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie.

Uchwała Nr 3/PR/2016 Prezydium WRBRD w Lublinie z dnia 4 października 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Protokół z posiedzenia Prezydium WRBRD w Lublinie z dnia 4 października 2016 r.