Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2017-06-12

31 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.

Przedstawiono i zatwierdzono otrzymane  z WORD Biała Podlaska, WORD Chełm, WORD Lublin i WORD Zamość korekty Harmonogramów działań oraz plany wydatków przeznaczonych na poprawę BRD w 2017 roku (Uchwała Nr 1/PR/2017 i załączniki)
W porządku obrad znalazło się  również przedstawienie i zatwierdzenie zadań (projektów) z  zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych w 2017 roku przez Województwo Lubelskie w ramach wydzielonych środków finansowych lubelskich word-ów, zgodnie z Uchwałą Nr 1/PR/2017 roku z 23 czerwca 2016r. Zatwierdzone zostały wydatki w kwocie 310.000 z na zadanie pn. „Aktywne przejścia dla pieszych – zwiększenie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” – dostawa i instalacja 12 sztuk aktywnych przejść na drogach wojewódzkich (Uchwała Nr 2/PR/2017, wykaz i lokalizacja – Załącznik do Uchwały).

Uchwała Nr 1/PR/2017 z dnia 31 maja 2017r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/PR/2017 z dnia 31 maja 2017r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/PR/2017 z dnia 31 maja 2017r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1/PR/2017 z dnia 31 maja 2017r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1/PR/2017 z dnia 31 maja 2017r.
Uchwała Nr 2/PR/2017 z dnia 31 maja 2017r.
Załącznik do Uchwały Nr 2/PR/2017 z dnia 31 maja 2017r.
Protokół z posiedzenia Prezydium WRBRD w dniu 31 maja 2017r.