Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2018-01-31

W dniu 26 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.

W porządku obrad znalazły się tematy takie jak:

Protokół z posiedzenia WRBRD w Lublinie z dnia 26 stycznia 2018 r.