Prezydium WRBRD w Lublinie stanowią:

przewodniczący:
Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego

z-ca przewodniczącego:
Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski

z-ca przewodniczącego:
insp.  Robert Szewc - Wojewódzki Komendant Policji w Lublinie

sekretarz:
Lidia Kwietniewska - Nazimek - Kierownik Sekretariatu WR BRD

 

Wojewódzka Rada BRD w Lublinie

 

RODO

Skład Rady

 

Komisje