Programy - GAMBIT 2000

6.1. Środki edukacyjne

Edukacja motoryzacyjna.

Festyn: "Bezpieczne Wakacje 2002"

Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, edukacja w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym w większości szkół podstawowych jest prowadzona dobrze, aczkolwiek w niepełnym zakresie. Za mało szkół realizuje własne, środowiskowe programy edukacyjno-wychowawcze, jako działania dodatkowe. Na ogół prowadzi się tylko to, co obligatoryjnie zapisano do realizacji w szkołach, głównie podstawowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że:

Bezpieczna droga do szkoły

Festyn: "Bezpieczne Wakacje 2002"W dniu 2 września do szkół podstawowych po raz pierwszy poszli uczniowie klas pierwszych. Dla wielu dzieci oraz ich rodziców było to bardzo duże przeżycie. Bywa, że emocje związane z tak ważnym wydarzeniem wpływają na to, iż to co dla wielu z nas jest oczywiste nie jest wcale tak oczywiste dla dziecka.

PAMIĘTAJ!

Powiedz swojemu dziecku, że ma prawo czuć się bezpiecznie również na terenie szkoły.

Powiedz, że mówienie "NIE", wtedy kiedy ktoś chce je skrzywdzić, jest ich prawem.

Już od pierwszych zajęć w szkole musimy wykształcić u dzieci nawyki, które spowodują, że ich droga do szkoły będzie bezpieczna.

Dlatego też należy:

W tym czasie wskazywać należy dziecku niebezpieczeństwa, na jakie może być narażone w drodze do i ze szkoły oraz wyjaśnić jak ma się zachować w przypadku ich wystąpienia.

PAMIĘTAJ!

Opracowano w Wydziale Prewencji KWP w Lublinie