VI Konferencja BRD – 28-29 stycznia 2016r. Kazimierz Dolny

2016-02-04

Pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odbyła się
VI Konferencja BRD „Ratownictwo drogowe - jeden z filarów Narodowego Programu Poprawy BRD” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, we współpracy m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele administracji drogowej, ratownictwa i Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z terenu całego kraju, naukowcy zajmujący się tematyką bezpieczeństwa ruchu, firmy zajmujące się wyposażaniem dróg w elementy infrastruktury służące bezpieczeństwu. Na kazimierskim rynku odbył się pokaz ćwiczeń ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym wraz ze służbami ratowniczymi z Puław.
Galeria zdjęć, prezentacje i inne szczegóły konferencji:
http://kongresdrogowy.pl/zapisz-sie/23-vi-konferencja-brd-polskiego-kongresu-drogowego