Z obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie

2015-01-09

W dniu 25 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.

Ww. posiedzenie poświęcone było przyjęciu „Lubelskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 – 2020, który powstał na zamówienie lubelskich WORD-ów. Program został przygotowany przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku, zgodnie z Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Przyjęto go w formie Uchwały nr 4/2014.

Obecnie członkowie WR BRD przygotowują cząstkowe plany w zakresie BRD na rok 2015 w swoich firmach, które wchodzą w skład Wojewódzkiej Rady. W grudniu br. Sekretarz WR BRD w Lublinie Pani Lidia Kwietniewska - Nazimek zapowiedziała prace zmierzające do powołania Zespołu roboczego, który zajmie się przygotowaniem szczegółowego Planu realizacyjnego w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2015, którego przedstawienie i przyjęcie na Posiedzeniu WR BRD w Lublinie nastąpić powinno na przełomie stycznia i lutego 2015 roku.

Protokół Nr 2/2014 z posiedzenia WRBRD w Lublinie.

Uchwała Nr 4/2014 WRBRD w Lublinie z dnia 25.11.2014r.

Lubelski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020