Aktualności

Nowe symulatory w ODTJ w Lublinie

2021-12-30
28.12.2021 r. to dzień, w którym zaprezentowaliśmy nowe symulatory zakupione przez WORD w Lublinie w ramach działań w zakresie BRD.

Akcja "Bezpieczna sobota z Mikołajem w ODTJ w Lublinie" w Kurierze Lubelskim

2021-12-07

Akcja "Bezpieczna sobota z Mikołajem w ODTJ w Lublinie" została zauważona w lubelskich mediach. Po TVP3 Lublin, która pokazywała relację z wydarzenia, również kolejne media zauważyły to wydarzenie.


UDANA BEZPIECZNA SOBOTA Z MIKOŁAJEM W ODTJ W LUBLINIE

2021-12-07

W sobotę 04.12.2021 r. odbył się kolejny DZIEŃ OTWARTY  pod nazwą BEZPIECZNA SOBOTA Z MIKOŁAJEM W ODTJ WORD W LUBLINIE.


BEZPIECZNA SOBOTA NA DROGACH Z ODTJ WORD W LUBLINIE

2021-11-17

20 listopada (sobota) w godzinach 9.00-15.00 zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w ODTJ Lublin.


Otwarcie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego WORD Biała Podlska

2021-10-21

W dniu 20 października 2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej nastąpiło uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego wraz ze strefą rekreacyjną.


Bezpieczna Droga do Szkoły

2021-09-28

Po raz kolejny Stowarzyszenie Rozwój i Bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kraśniku oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie zorganizowało akcję "Bezpieczna Droga do Szkoły". Ma ona na celu edukowanie dzieci i młodzież w poruszaniu się po drogach.


Konferencja prasowa poświęcona kampanii „Czy to Cię tłumaczy?”

2021-09-22

W dniu 22.09.2021 odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego konferencja prasowa poświęcona kampanii „Czy to Cię tłumaczy?”. Dokonano podsumowania dotychczasowych efektów wprowadzenia nowych przepisów mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.


Bezpieczny pasażer

2021-09-21

W dniu 21.09.2021, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego MOSiR w Lublinie odbyła się akcja "Bezpieczny pasażer".


6 Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2021-05-28

Organizacja Narodów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (the United Nations Road Safety Collaboration (UNSCR)) ogłosiła 17-23 maja br., Światowym Tygodniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Global Road Safety Week).


Posiedzenie WRBRD w Lublinie w dniu 20 maja 2021 r.

2021-05-21

W dniu 20 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.

W porządku obrad znalazły się tematy takie jak:

- przedstawienie przez Pana Wojewodę Lecha Sprawkę Rządowego Programu Rozwoju Dróg,
- przedstawienie i przyjęcie sprawozdań  z realizacji działań i wydatków w zakresie poprawy bezpieczeństwa  w ruchu drogowym za rok 2020 przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD Biała Podlaska, WORD Chełm, WORD Lublin, WORD Zamość),
- przedstawienie i zatwierdzenie harmonogramów działań oraz planów wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego województwa lubelskiego na rok 2021,
- przedstawienia informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2020,
- omówienie spraw bieżących m.in. rozpoczęcia prac nad Lubelskim Wojewódzkim Programem BRD "Dekada działań na rzecz BRD 2021-2030".


Posiedzenie WRBRD w Lublinie w dniu 25 lutego 2020 r.

2020-06-23

W dniu 25 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.
W porządku obrad znalazły się tematy takie jak:
- przedstawienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Województwie lubelskim za rok 2019,
- przedstawienie sprawozdań  z realizacji działań i wydatków w zakresie poprawy bezpieczeństwa  w ruchu drogowym za rok 2019 przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD Biała Podlaska, WORD Chełm, WORD Lublin, WORD Zamość).


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie w dniu 25 lutego 2020 r.

2020-03-31

W dniu 25 lutego 2020 r.  odbyło się  posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie, na którym WORD Chełm przedstawił zmiany w  "Harmonogramie działań i wydatków przeznaczonych na poprawę brd w 2019”.


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2019-12-11

W dniu 15 października  2019 r. odbyło się posiedzenie WR BRD w WORD Lublin – ODTJ w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 32.  W porządku obrad znalazły się :

  1. Omówienie miejsc o najwyższym poziomie zagrożenia bezpieczeństwa pieszych, następnie proponowanych rozwiązań w powyższym zakresie, mogących realnie poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
  2. Sprawy różne.

Protokół z Posiedzenia WRBRD w Lublinie z dnia 15 października 2019 r.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie w dniu 9 września 2019 r.

2019-10-14

W dniu 9  września 2019 r. na wniosek Word Chełm odbyło się  posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie, na którym WORD Chełm przedstawił zmiany w  "Harmonogramie działań i wydatków przeznaczonych na poprawę brd w 2019”.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie w dniu 24 stycznia 2019 r.

2019-02-11

W dniu 24 stycznia br odbyło się, na wniosek WORD w Chełmie, posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie, które poświęcone było zapoznaniem się członków Prezydium ze zmianami w "Harmonogramie działań i wydatków przeznaczonych na poprawę brd w 2018 roku WORD Chełm" i ich przyjęcie stosowną uchwałą.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie w dniu 16 lipca 2018r.

2018-07-18

W dniu 16 lipca br odbyło się, na wniosek WORD Zamość, posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie. Tematem głównym było przedstawienie przez WORD Zamość korekty do "Harmonogramu działań oraz plan wydatków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2018". Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez członków Prezydium i przyjęte Uchwałą nr 1/PR/2018 Prezydium WRBRD w Lublinie z dnia 16 lipca 2018r. (w załączeniu). Szczegółowy Harmonogram stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Prezydium WRBRD w Lublinie.

Uchwała nr 1/PR/2018 Prezydium WRBRD w Lublinie z dnia 16 lipca 2018r.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Prezydium WRBRD w Lublinie


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2018-01-31

W dniu 26 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2017-10-06

W dniu 4 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie, na którym uchwalone zostały zmiany w Planie realizacyjnym brd na rok 2017 oraz zmiany w Harmonogramach działań i wydatków lubelskich word-ów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2017-06-12

31 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2017-03-06

W dniu 1 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.
Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.

(1/2) 12 »