Aktualności

Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie w dniu 24 stycznia 2019 r.

2019-02-11

W dniu 24 stycznia br odbyło się, na wniosek WORD w Chełmie, posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie, które poświęcone było zapoznaniem się członków Prezydium ze zmianami w "Harmonogramie działań i wydatków przeznaczonych na poprawę brd w 2018 roku WORD Chełm" i ich przyjęcie stosowną uchwałą.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie w dniu 16 lipca 2018r.

2018-07-18

W dniu 16 lipca br odbyło się, na wniosek WORD Zamość, posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie. Tematem głównym było przedstawienie przez WORD Zamość korekty do "Harmonogramu działań oraz plan wydatków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2018". Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez członków Prezydium i przyjęte Uchwałą nr 1/PR/2018 Prezydium WRBRD w Lublinie z dnia 16 lipca 2018r. (w załączeniu). Szczegółowy Harmonogram stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Prezydium WRBRD w Lublinie.

Uchwała nr 1/PR/2018 Prezydium WRBRD w Lublinie z dnia 16 lipca 2018r.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Prezydium WRBRD w Lublinie


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2018-01-31

W dniu 26 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2017-10-06

W dniu 4 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie, na którym uchwalone zostały zmiany w Planie realizacyjnym brd na rok 2017 oraz zmiany w Harmonogramach działań i wydatków lubelskich word-ów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2017-06-12

31 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2017-03-06

W dniu 1 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.
Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2016-10-05

4 października 2016 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził  Przewodniczący, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2016-09-21

15 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie

2016-06-24

23 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2016-03-22

9 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


VI Konferencja BRD – 28-29 stycznia 2016r. Kazimierz Dolny

2016-02-04

Pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odbyła się
VI Konferencja BRD „Ratownictwo drogowe - jeden z filarów Narodowego Programu Poprawy BRD” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, we współpracy m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie.


Informacja

2015-10-29

W ramach działań dotyczących realizacji zadań w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zamieszczonych w Planie realizacyjnym na 2015 rok, informacje o przeprowadzonych akcjach zamieszczone są w Galerii WORD Lublin.


Porozumienie w sprawie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

2015-10-29

W dniu 11 września 2015r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy:

  • Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, reprezentowanym przez Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego,
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, reprezentowanym przez Pana Arkadiusza Maksymiuka – Dyrektora,
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie, reprezentowanym przez Pana Sławomira Niepogodę – Dyrektora,
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie, reprezentowanym przez Ryszarda Pasikowskiego – Dyrektora,
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zamościu, reprezentowanym przez Pana Janusza Szatkowskiego – Dyrektora

Oraz

  • Komendą  Wojewódzką Policji w Lublinie, reprezentowaną przez nadinsp. Dariusza Działo – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

w sprawie określenia wzajemnych praw i obowiązków związanych z realizacją programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa lubelskiego, przyjętych przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Drogowego.


Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie

2015-07-02

W dniu 17 czerwca 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.


Konferencja - „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka.”

2015-04-11

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie objął patronatem honorowym Konferencję organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa oraz Towarzystwo dla Natury i Człowieka dotyczącą zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze

Program Konferencji - do pobrania


Program realizacyjny WRBRD w Lublinie na rok 2015

2015-03-17

Program Realizacyjny na rok 2015

Plan Realizacyjny na rok 2015 - zadania

Komisja Problemowa ds. Programu BRD na rok 2015

 


Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2015-03-17

Z pierwszego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się w WORD w Lublinie w dniu 3 marca 2015r.


Posiedzenie Prezydium WR BRD

2015-02-09

W dniu 27 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.


Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy 2015

2015-01-30

Po raz kolejny Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie aktywnie wspierał 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lublinie, który odbywał się w Galerii Olimp.


Z obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie

2015-01-09

W dniu 25 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.

Ww. posiedzenie poświęcone było przyjęciu „Lubelskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 – 2020, który powstał na zamówienie lubelskich WORD-ów. Program został przygotowany przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku, zgodnie z Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Przyjęto go w formie Uchwały nr 4/2014.