Aktualności

Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2017-06-12

31 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2017-03-06

W dniu 1 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.
Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2016-10-05

4 października 2016 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził  Przewodniczący, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2016-09-21

15 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie

2016-06-24

23 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2016-03-22

9 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.


VI Konferencja BRD – 28-29 stycznia 2016r. Kazimierz Dolny

2016-02-04

Pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odbyła się
VI Konferencja BRD „Ratownictwo drogowe - jeden z filarów Narodowego Programu Poprawy BRD” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, we współpracy m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie.


Informacja

2015-10-29

W ramach działań dotyczących realizacji zadań w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zamieszczonych w Planie realizacyjnym na 2015 rok, informacje o przeprowadzonych akcjach zamieszczone są w Galerii WORD Lublin.


Porozumienie w sprawie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

2015-10-29

W dniu 11 września 2015r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy:

  • Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, reprezentowanym przez Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego,
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, reprezentowanym przez Pana Arkadiusza Maksymiuka – Dyrektora,
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie, reprezentowanym przez Pana Sławomira Niepogodę – Dyrektora,
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie, reprezentowanym przez Ryszarda Pasikowskiego – Dyrektora,
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zamościu, reprezentowanym przez Pana Janusza Szatkowskiego – Dyrektora

Oraz

  • Komendą  Wojewódzką Policji w Lublinie, reprezentowaną przez nadinsp. Dariusza Działo – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

w sprawie określenia wzajemnych praw i obowiązków związanych z realizacją programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa lubelskiego, przyjętych przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Drogowego.


Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie

2015-07-02

W dniu 17 czerwca 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.