Posiedzenie Prezydium WR BRD

2015-02-09

W dniu 27 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.

Ww. posiedzenie poświęcone było powołaniu 2 stałych Komisji działających w ramach Wojewódzkiej Rady tj.:

  1.  Komisja ds. edukacji (Uchwała nr 1/2015 Prezydium WRBRD w Lublinie, z dnia 27 stycznia 2015r.),
  2.  Komisja ds. opracowania Planu Realizacyjnego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2015r (Uchwała nr 1/2015 Prezydium WRBRD w Lublinie, z dnia 27 stycznia 2015r.)

oraz poszerzenia składu Wojewódzkiej Rady o nowych członków, tj. Przedstawiciela Prezydenta Miasta Lublina, Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, Koordynatora Ratownictwa Medycznego z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jak również przedstawiciela organizacji pozarządowej jaką jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Stosowne pisma jak i powołania będą przesłane do ww.

Uchwała nr 1/2015 Prezydium WR BRD

Uchwała nr 2/2015 Prezydium WR BRD