Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie

2017-10-06

W dniu 4 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie, na którym uchwalone zostały zmiany w Planie realizacyjnym brd na rok 2017 oraz zmiany w Harmonogramach działań i wydatków lubelskich word-ów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uchwała Nr 1/PR/2017 z dnia 4 października 2017 r.
Plan realizacyjny 2016-2017 załącznik do Uchwały nr 1/PR/2017
Uchwała Nr 2/PR/2017 z dnia 4 października 2017 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/PR/2017 z dnia 4 października 2017r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/PR/2017 z dnia 4 października 2017r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2/PR/2017 z dnia 4 października 2017r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 2/PR/2017 z dnia 4 października 2017r.
Lista obecności na posiedzeniu Prezydium WRBRD 4 października 2017 r.
Protokół z posiedzenia Prezydium WRBRD  4 października 2017 r.