Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie w dniu 24 stycznia 2019 r.

2019-02-11

W dniu 24 stycznia br odbyło się, na wniosek WORD w Chełmie, posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie, które poświęcone było zapoznaniem się członków Prezydium ze zmianami w "Harmonogramie działań i wydatków przeznaczonych na poprawę brd w 2018 roku WORD Chełm" i ich przyjęcie stosowną uchwałą.

Uchwała nr 1/PR/2019 Prezydium WRBRD w Lublinie z dnia 24 stycznia 2019r.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Prezydium WRBRD w Lublinie
Protokół z Posiedzenia WRBRD w Lublinie 24 stycznia 2019 r.