Posiedzenie Prezydium WRBRD w Lublinie w dniu 9 września 2019 r.

2019-10-14

W dniu 9  września 2019 r. na wniosek Word Chełm odbyło się  posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie, na którym WORD Chełm przedstawił zmiany w  "Harmonogramie działań i wydatków przeznaczonych na poprawę brd w 2019”.

Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez członków Prezydium i przyjęte Uchwałą nr 3/PR/2019 Prezydium WRBRD w Lublinie. Następnie  WORD  Lublin przedstawił zmiany w „ Harmonogramie działań oraz planie wydatków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2019”. Zmiany zostały zaakceptowane przez członków Prezydium i przyjęte Uchwałą nr 4/PR/2019 Prezydium WRBRD  oraz Uchwałą nr 5/PR/2019 Prezydium WRBRD w Lublinie.

Uchwała nr 3/PR/2019 Prezydium WRBRD w Lublinie z dnia 9 września 2019 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Prezydium WRBRD w Lublinie.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3 Prezydium WRBRD w Lublinie.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3 Prezydium WRBRD w Lublinie.
Uchwała nr 4/PR/2019 Prezydium WRBRD w  Lublinie z dnia 9 września 2019 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Prezydium WRBRD w Lublinie.
Uchwała nr 5/PR/2019 Prezydium WRBRD w Lublinie z dnia 9 września 2019 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 Prezydium WRBRD w Lublinie.
Protokół z Posiedzenia WRBRD w Lublinie z dnia 9 września 2019 r.