Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2017-03-06

W dniu 1 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie.
Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.

 W porządku obrad znalazły się tematy takie jak:

Protokół z Posiedzenia WRBRD w Lublinie 1 marca 2017r.