Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie

2016-06-24

23 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.

W porządku obrad znalazło się przedstawienie i zatwierdzenie otrzymanych z WORD Biała Podlaska, WORD Chełm, WORD Lublin i WORD Zamość korekt Harmonogramów działań oraz planów wydatków przeznaczonych na poprawę BRD w 2016 roku w oraz zatwierdzenie przez Prezydium ww. zmian.

Uchwała nr 1/PR/2016 Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa   ruchu drogowego  w 2016 roku.

 

Załączniki:

Uchwała nr 1/PR/2016 Prezydium WRBRD w Lublinie

Załącznik nr 1 do Uchwały

Załącznik nr 2 do Uchwały

Załącznik nr 3 do Uchwały

Załącznik nr 4 do Uchwały

Protokół z posiedzenia Prezydium WRBRD