Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

2016-03-22

9 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie. Obrady prowadził, w zastępstwie Przewodniczącego, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego.

W porządku obrad znalazły się tematy takie jak:
 - sprawozdanie z realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach prac Komisji problemowej za rok 2015,
      Plan realizacyjny na rok 2015 – podsumowanie działań,
 - sprawozdania z realizacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez lubelskie WORD-y za rok 2015,
      „Program realizacyjny poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego WRBRD w Lublinie za rok 2015” - podsumowanie
 - przedstawienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Województwie Lubelskim za rok 2015,
 - przedstawienie i przyjęcie przekształcenia „Komisji problemowej ds. programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2015” na „Komisję problemową ds. planowania działań w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2015 – 2020”,
 - przedstawienie i zatwierdzenie Harmonogramów wydatków na BRD w lubelskich WORD-ach na rok 2016, na działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu,
- przyjęcie stosownych uchwał,
       Uchwała nr 1/2016 WRBRD w Lublinie
       Uchwała nr 2/2016 WRBRD w Lublinie
       Uchwała nr 3/2016 WRBRD w Lublinie
       Uchwała nr 4/2016 WRBRD w Lublinie
- analiza i ocena realizacji działań w zakresie podnoszenia stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sformułowanie priorytetowych zadań na rok 2016.
Szczegółowy przebieg Posiedzenia znajduje się w   Protokół nr 1/2016